Yanlış okumadınız !

24 YILDIR ÇALIŞAN BİR YÜKSELEN TREND DİRENCİ !

#TUPRS | $ bazlı | Aylık periyot

Tuprs'ta tarihi rekor yükselişler istiyorsak mutlaka 6,20$ üzerinde aylık kapanışlar gerekiyor.

 

 

TUPRAS'I TANIYALIM
 

Tüpraş (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.), Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biridir. İşte Tüpraş hakkında bazı temel bilgiler:

1. **Kuruluş ve Sahiplik:** Tüpraş, 1983 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kurulmuş bir devlet kuruluşudur. Daha sonra özelleştirme süreci kapsamında %51'i Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınmıştır.

2. **Faaliyet Alanı:** Tüpraş, petrol rafinajı ve petrokimya sektöründe faaliyet gösterir. Türkiye'de dört ayrı rafinerisi bulunmaktadır: İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman. Bu rafineriler ülkenin petrol ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır.

3. **Ürünleri:** Tüpraş'ın rafinerileri, ham petrolü çeşitli ürünlere dönüştürür. Bu ürünler arasında benzin, motorin, fuel oil, LPG (Likit Petrol Gazı), jet yakıtı, bitüm ve petrokimya ürünleri bulunmaktadır.

4. **Üretim Kapasitesi:** Tüpraş, yıllık toplam rafine üretim kapasitesi açısından Türkiye'nin en büyük şirketidir. Rafinerileri modern teknoloji ile donatılmış olup, büyük ölçüde enerji verimliliği sağlar.

5. **Ekonomik Etki:** Türkiye ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olan Tüpraş, ülkenin enerji güvenliğine katkıda bulunur ve birçok istihdam sağlar.

6. **Sürdürülebilirlik:** Tüpraş, çevre dostu teknolojileri benimseyerek sürdürülebilirlik ilkesine önem verir ve çevreye duyarlı bir şekilde faaliyet göstermeye çalışır.

Tüpraş, Türkiye'nin enerji sektöründeki önemli oyuncularından biridir ve ülkenin petrol ve enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında kritik bir rol oynar.

 

TUPRAS'IN BORSA VERİLERİ

 

Tüpraş (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.), Türkiye'nin önemli borsa şirketlerinden biridir ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (Borsa İstanbul) işlem görmektedir. Tüpraş'ın borsayla ilgili istatistikleri genellikle şirketin hisse senedi performansı, piyasa değeri, işlem hacmi gibi faktörlere dayanır. İşte genel olarak Tüpraş'ın borsa ile ilgili bazı istatistikler:

1. **Hisse Senedi Performansı:** Tüpraş'ın hisse senedi, Borsa İstanbul'da TUPRS koduyla işlem görür. Hisse senedi performansı, günlük olarak değişebilir; yatırımcılar için önemli olan faktörler arasında fiyat değişimleri, günlük işlem hacmi ve hisse senedi değeri bulunmaktadır.

2. **Piyasa Değeri:** Tüpraş'ın piyasa değeri, şirketin toplam piyasa değeri anlamına gelir. Bu değer, hisse senedi fiyatının mevcut dönemdeki piyasa dengesi ile çarpılmasıyla hesaplanır. Piyasa değeri, şirketin hisse senetlerinin toplam değerini yansıtır.

3. **İşlem Hacmi:** Tüpraş hisselerinin günlük, haftalık veya aylık işlem hacmi, yatırımcıların bu hisselerde ne kadar alım-satım yaptığını gösterir. Yüksek işlem hacmi genellikle likidite ve yatırımcı ilgisi açısından önemlidir.

4. **Temettü Ödemeleri:** Tüpraş, genellikle kar dağıtımı yapar ve yatırımcılarına temettü öder. Temettü ödemeleri, şirketin karlılığı ve yatırımcılara sağladığı getiri açısından önemlidir.

5. **Finansal Raporlar:** Tüpraş'ın her çeyrek ve yıl sonunda yayımladığı finansal raporlar, şirketin performansı, gelirleri, giderleri, karlılık oranları gibi finansal verileri içerir. Bu raporlar, yatırımcıların şirketin finansal durumu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Bu istatistikler genellikle yatırımcılar ve analistler tarafından takip edilir ve Tüpraş'ın finansal sağlığı, piyasadaki durumu ve gelecekteki performansı hakkında önemli ipuçları sunar. Güncel ve detaylı bilgiye ulaşmak için genellikle Borsa İstanbul'un ve Tüpraş'ın resmi internet siteleri, finansal haber kaynakları ve borsa takip platformları kullanılabilir.

 

 

TUPRAS'IN TEMEL DEĞERLERİ

Tüpraş'ın temel analizi, şirketin finansal performansını, operasyonel verimliliğini, piyasa konumunu ve gelecek potansiyelini değerlendirmek için kullanılan yöntemlerden biridir. İşte Tüpraş'ın temel analizini yaparken dikkate alınan ana faktörler:

1. **Gelir ve Karlılık:** Tüpraş'ın gelirleri, rafinaj kapasitesi, ürün çeşitliliği ve satış hacmi üzerinden analiz edilir. Şirketin gelirlerinin artışı genellikle olumlu bir işaret olarak kabul edilir. Aynı şekilde, karlılık oranları (net kar marjı, brüt kar marjı) şirketin operasyonel etkinliğini gösterir.

2. **Finansal Durum:** Tüpraş'ın borç düzeyi, nakit akışı, likidite durumu ve finansal sağlığı analiz edilir. Özellikle borçluluk oranları ve kısa vadeli borçların yönetimi önemlidir. Sağlam bir finansal yapı, şirketin sürdürülebilirliği açısından kritiktir.

3. **Piyasa Değeri ve Fiyat/Kazanç Oranı (P/E):** Tüpraş'ın piyasa değeri, hisse senedi fiyatı ve fiyat/kazanç oranı gibi piyasa göstergeleri değerlendirilir. Fiyat/kazanç oranı, şirketin mevcut hisse fiyatının, hisse başına kazancına bölünmesiyle hesaplanır ve yatırımcıların değerleme yaparken kullandığı önemli bir ölçüttür.

4. **Operasyonel Verimlilik:** Tüpraş'ın rafineri kapasiteleri, üretim verimliliği, enerji maliyetleri ve operasyonel maliyetler incelenir. Verimlilik artışı genellikle maliyet düşüşü ve karlılık artışı sağlar.

5. **Stratejik Yönetsel Kararlar:** Tüpraş'ın yönetim stratejileri, yatırım planları, piyasada sahip olduğu rekabet avantajları ve sürdürülebilirlik stratejileri değerlendirilir. Şirketin gelecekteki büyüme potansiyeli ve pazar stratejileri analiz edilir.

6. **Makroekonomik Faktörler:** Tüpraş'ın faaliyet gösterdiği sektördeki genel ekonomik koşullar, petrol fiyatları, enerji talebi gibi makroekonomik faktörler de değerlendirilir. Bu faktörler, şirketin karlılığı üzerinde doğrudan etkiye sahip olabilir.

Tüpraş'ın temel analizini yaparken bu faktörlerin yanı sıra sektörel trendler, yasal düzenlemeler ve uluslararası piyasa koşulları gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu analiz, yatırımcıların ve analistlerin şirketin mevcut durumunu ve gelecek potansiyelini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Yorum Bırak
TUPRS / TUPRAS Teknik Analiz
Hedef: 6.20
Açık
  • Güncel Fiyat: 166.40
  • Direnç Fiyat: 6.20
  • Destek Fiyatı: 0.00
  • İlk Analiz Fiyatı: 5.32
  • Stop Fiyatı: 0.00
  • Analiz Tarihi:2024-07-07
  • Yayınlayan:parateorisi
  • Kategori: Teknik Analiz