Parateorisi

İmar yasası değişiyor
Yazar: -13 Ocak 2020
93

AK Parti’li milletvekillerinin imzasını taşıyan Coğrafi Haber Sistemleri ve Kimi Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, Milli Coğrafi Olgu Repertuvar Matrisinde vaziyet alan coğrafi donelerin, Milli Coğrafi Done Paylaşım Matrisine göre amme müessese ve kuruluşları içinde paylaşımı, erişimi ve tasarrufu bedelsiz olacak.

Yerli-yabancı reel ve hususî hukuk hukuksal insanların söz mevzusu coğrafi dataları toplayabilmesine, üretebilmesine, paylaşabilmesine ve satabilmesine yönelik tertip yapılacak; bu düzenlemelere uyulmaması niteliğinde yönetimsel para cezası belirlenecek.

Toplu Mesken Yönetimi Başkanlığı (TOKİ) tarafınca satış ve kira akdine bahis edilen taşınmazlar hariç olmak suretiyle, mülkiyetinde ya da karar ve tasarrufu altında bulunan arsa ve toprakların, reel ya da hukukî bireylerce işgali halinde, TOKİ, ecrimisil istemeye, ecrimisilin öğrenimine ve taşınmazın tahliyesine ilişik süreçleri tatbike ya da Milli Emlak Umumî Müdüriyeti eliyle uygulatmaya yetkili olacak.

Arsa Üretimi ve Kıymetlendirilmesi Hakkındaki Kanun kapsamında alınacak olan ecrimisiller ve taşınmazın tahliyesiyle alakalı eğitim edilen fiyatların yüzde 50’si umum bütçeye gelir kaydedilecek ve yüzde 50’si tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar Toplu Mesken Yönetimi Başkanlığına aktarılacak.

-İvedi yargılama tarzına doğal olarak olacak

İmar planları ile bayındır planlarına göre meydana getirilen arazi ve arsa tertip süreçlerine karşı oluşturulan davalar, çabuk yargılama yordamına doğal olarak olacak.

Kesinleşen planların kopyaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına elektronik ortamda gönderilecek ve alakalı yönetimi tarafınca elektronik arşiv ortamına yüklenecek. Sonucunda Bakanlığın banliyö ünitelerinin Mekansal Olgu Arşiv Sistemi (MVAS) gibisi bir yapıya doküman yükleme yükü azaltılacak.

Planlar, plan değişimleri ve plan revizyonları; E-plan otomasyon sistemi üstünden Plan Süreç Numarası alacak ve planların sayısal olguları bu ortamda toplanacak. Böylece, plan olgularının erişilebilirliğinin artırılması, denetimli ve zekice biçimde seyretme ve arşivleme süreçlerinin yapılması bekleniyor.

Onaylanan bayındır planlarının hak sahipleri ve kamuoyunca haberdar olunması için alakalı muhtarlıklarda planın askıya çıkarıldığına dair duyuru ile değişikliğin yapıldığı ortamda da tabela ile haberlendirme yapılacak.

Kentsel tasavvur girişimleri tatbik bayındır planlarıyla beraber hazırlanabilecek.

İmar planlarının ve bayındır uygulamalarının sürüncemede kalmaması, iyelik haklarının kısıtlanmaması ve yönetimsel süreçlerin istikrarının sağlanması maksadıyla katılaşmış planlara ve parselasyon planlarına karşı katılaşma tarihinden itibaren her biçimde beş sene içerisinde dava açılabilecek.

İmar planlarında bina yükseklikleri muaf olarak belirlenemeyecek.

Endüstri sahaları hariç olmak suretiyle meri bayındır planlarında bağımsız (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal pahada değişim yapılmaksızın etraftaki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, bayındır planı değişimleri/revizyonları yapılmak üzere alakalı idare meclis sonucu ile belirlenebilecek. Bu formda alakalı idare tarafınca belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri rotatif mevcudiyet işletmesi gelirlerinden karşılanmak suretiyle Bakanlıkça belirlenecek. Oluşacak maliyetlerin yüzde 100 ziyadesi alakalı yönetimden eğitim edilecek.

Büyükşehirlerde Vilayet Şahsi Yönetimleri kaldırıldığından ve Büyükşehirlerde nokta alan köyler mahalleye, muhtarlar da artık mahalle muhtarlarına dönüştüğünden ve bu ortamlar kaza belediyelerinin hizmet sahasına girmesi sebebiyle, Vilayet Hususî Yönetimi ve muhtarların vazifeleri kaza belediyelerince yürütülecek.

Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı tarafınca meydana getirilen bayındır planı çalışmalarında amme müessese ve müesseselerinin görüş bildirme vadesi 15 günden 30 güne çıkarılacak; söz mevzusu vade içinde görüş bildirilmemesi niteliğinde pozitif yönde görüş bildirilmiş sayılacak.
ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ