GES Sayısında Yakın Zamanda Patlama Gelecek.

Enerji Piyasası Kurumu (EPDK) Çok sayıda irili ufaklı GES Santralinin birleşerek tek bir çatı altında 100 megawatt gibi güçlere ulaşarak lisans alabilmelerinin yolunu açtı.

Bu yakın zamanda GES faaliyeti yapan bir çok firmayı birleştirerek karşımıza çıkaracak. Hepimizin bildiği üzere Borsamızda çok fazla enerji şirketi var ve bunlara yenileri eklenmesi ile karşı karşıyayız. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), toplayıcılık faaliyetleriyle elektrik sektöründe başlayacak yeni dönemde lisanssız elektrik üreten santrallerin üretimlerinin birleştirilerek büyük üretim tesisi gibi faaliyette bulunmalarının önünün açıldığını bildirdi.

Kurumun yaptığı açıklamada, 2022'de elektrik piyasası mevzuatında yapılan değişiklikle toplayıcılık kavramı lisansa tabi bir elektrik piyasası faaliyeti olarak tanımlandığını anımsatarak, bununla toplayıcı şirketlerin portföyünde yer alacak şebeke kullanıcıları bakımından güvenilirliğinin sağlanması ve piyasa işletmecisi açısından piyasa kayıt, teminat, uzlaştırma, ödeme, yaptırım gibi süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesinin sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

"Toplayıcı modeli, talep esnekliğini piyasaya sunmak isteyen ancak piyasa kurallarına, piyasalarda kayıt ve işlem süreçlerine, hizmetlere ilişkin ön yeterlilik almaya hakim olmayan, piyasalara katılım için gerekli altyapıların tesis edilmesine finansman sağlayamayan veya piyasalarda ticarete ilişkin riskleri tek başına yönetmekten çekinen şebeke kullanıcıları için önemli kazanımlar sağlayacak. Bu alandaki caydırıcı faktörler ortadan kaldırılabilecek, finansal avantajlar sağlanacak, talep esnekliğinin piyasalarda etkinleştirilmesi için imkan oluşacak."

"Öz tüketimlerini karşılamak için kurulmuş büyük çoğunluğu GES olan bu tesislerin sahipleri birleşerek, örneğin 50 megavat, 100 megavat, 300 megavat gibi büyüklüklerde tek bir üretim santraliymiş gibi hareket edebilecek. Bu sayede tek başına dengeleme güç piyasası gibi piyasalarda faaliyette bulunamayacak olan küçük güçteki üretim tesisleri bir araya gelerek büyük üretim tesisleri gibi piyasa oyuncusu olabilecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan daha verimli şekilde yararlanılabilmesinin önünü açacak."

Bu açıklamalar ışığında, toplayıcı şirketler tüketicilere saatlerle sınırlı kampanyalar sunma açısından değişiklikler sunacaklar. Bölgesel dağıtıcı şirketlerin varlığı tüketiciye yarayacak gibi görünse de, çok daha fazla üretici, dağıtıcı kafaları karıştıracak görünüyor.

Yorum Bırak