ÇAPA NEDİR?

"Çapa", ekonomi ve finans terminolojisinde, genellikle tahvil ve bono gibi sabit getirili menkul kıymetlerde kullanılan bir kavramdır. Çapa, bir tahvilin veya bononun üzerinde belirtilen sabit faiz oranıdır.

Bir tahvilin veya bononun çapası, yatırımcıya ödenecek olan sabit faiz miktarını temsil eder. Bu faiz miktarı, tahvilin veya bononun nominal değeri üzerinden hesaplanır ve genellikle yıllık olarak ifade edilir. Örneğin, bir tahvilin çapası %5 ise, tahvilin nominal değeri üzerinden yılda %5 faiz ödeneceği anlamına gelir.

Çapa, yatırımcılara belirli bir getiri sağlamak için kullanılır ve sabit getirili menkul kıymetlerin cazibesini artırır. Çünkü, sabit bir faiz oranı tahvil veya bononun getirisini önceden tahmin edilebilir hale getirir. Yatırımcılar, tahvillerin ve bonoların çapalarını dikkate alarak, yatırımlarının ne kadar getiri sağlayacağını belirlemede yardımcı olabilirler.

Çapa, genellikle tahvil veya bono ihraç eden şirket veya kuruluş tarafından belirlenir ve ihraç edilirken belirtilir. Çapa, tahvilin veya bononun vadesi boyunca sabit kalır ve ödenecek faiz miktarı bu çapa üzerinden hesaplanır.

Yorum Bırak