ÇIKARILMIŞ SERMAYE NEDİR?

Çıkarılmış sermaye, bir şirketin piyasaya sürdüğü hisse senetlerinin toplam değeridirYani, bir şirket sermayesindeki payları ilk kez veya sermaye artırımı olarak piyasaya sürdüğünde, çıkarılmış sermaye, şirketin satışa sunduğu ve ilgilenen yatırımcılara sunulan payların toplam değerini ifade eder.

Bu kavram, kayıtlı sermaye ile karıştırılmamalıdır. Çıkarılmış sermaye, ortakların veya kamunun edinmeleri için halka arz edilen payların toplam değeridir. Taahhüt edilen sermaye ise nihai olarak, sermayeyi kuran şirketin piyasasında hissedarların veya kamunun edindiği sermaye, yani taahhüt edilen (alınan) hisse adedinin değeridir. Bu, taahhüt edilen sermayenin zaman zaman çıkarılmış sermayeye eşit olmadığı anlamına gelir.

Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse, diyelim ki bir şirket başka ülkelerde genişlemek istiyor ve 100.000 dolarlık bir yatırım yapmak istiyor. Bu için şirket, 100.000 dolar değerinde bir sermaye artışı yapmak istiyor. Şirketin hisseleri NASDAQ’da hisse başına 20 $ nominal değerde işlem görüyor. Bu nedenle şirket, yeni payları iskontolu veya ihraç primli ihraç etmek istemediğinden, piyasada bulunan nominal değerde ihraç eder. Bu nedenle şirket 100.000 dolar toplamak istediğinden 20 dolar değerinde 5.000 hisseyi piyasaya sürüyor. Hisseler piyasaya sürüldükten sonra projeye pek hevesli olmayan yatırımcılar 3.000 adet hisse satın almak istiyor. Yani 100.000 ABD Doları olan çıkarılmış sermayenin 3.000 adet tapusu alınmıştır. Hisse başına 20 dolar olan bu menkul kıymetler 60.000 doları temsil ediyor. Diğer bir deyişle, taahhüt edilen sermaye 60.000 ABD Doları, çıkarılmış sermaye ise 100.000 ABD Doları olmuştur.

Yorum Bırak