İFLAS NEDİR?

İflas, bir şirketin, bireyin veya kurumun borçlarını ödeyememesi durumunu ifade eder. Bir varlık, gelir veya finansal kaynaklar borçları ödemek için yetersiz olduğunda veya borçları vadesinde ödemede başarısız olduğunda iflas gerçekleşir.

İflas durumunda, borçlu kişi veya kuruluş genellikle mahkemeye başvurarak iflas ilan eder. İflas ilanı, borçların yapılandırılmasını, ödeme planlarının belirlenmesini veya borçların belli bir düzeyde indirilmesini sağlayan hukuki bir süreci başlatır. Bu süreç, borçlu ve alacaklıların haklarını korumayı amaçlar.

İflas, bir şirketin iflası veya bireylerin iflası gibi farklı şekillerde olabilir:

1. Şirket İflası: Bir şirketin iflası, şirketin borçlarını ödeyememesi ve işletmeyi sürdürebilme yeteneğini kaybetmesi durumunda gerçekleşir. Şirket iflas ilan ettiğinde, borçlarını ödemek veya işletmeyi yeniden yapılandırmak için hukuki bir süreç başlar.

2. Bireysel İflas: Bireysel iflas, bir bireyin borçlarını ödeyememesi durumunda gerçekleşir. Bireyler, borç yüklerinden kurtulmak veya borçlarını yapılandırmak için mahkemeye başvurarak bireysel iflas ilan edebilirler.

İflas, genellikle borçlu ve alacaklıların haklarını korumak ve adil bir çözüm bulmak için yasal düzenlemelerle düzenlenir. İflas süreci, mahkeme kararıyla yönetilir ve borçlunun varlıkları, borçların ödenmesinde kullanılmak üzere likide edilebilir veya satılabilir. İflas süreci, borçlunun finansal durumuna, borç miktarına ve ilgili yasal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Yorum Bırak