Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) Nedir?

Yatırım Dünyası’nda tüm sistem güvenilir ve doğru bilgi ile dönmelidir. Türkiye’de de bu güvenilir ve doğru bilgiyi sağlamanın anhatarı olarak SPK ve MKK tarafından KAP organize edilmiştir. KAP, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul mevzuatına uygun olarak bilgilerin yayınlandığı sisteme verilen addır. Sistem Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yönetilmektedir.

KAP Bildirimleri Ne İşe Yarar?

KAP bildirimi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yatırımcılara şirketin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında yapılan bildirimlerdir.

KAP bildirimleri, şirketlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri için önemlidir. Şirketler, KAP bildirimleri aracılığıyla yatırımcılara, borç verenlere ve diğer paydaşlara şirketin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında açık ve doğru bilgi sağlamak zorundadır.

Neler KAP’a Bildirilmelidir?

Özellikle Halka Açık şirketlerin hisse fiyatını etkileyecek durumda olan tüm haberler KAP’a bildirilmelidir. Yatırımcıların yatırım kararlarına etki edecek düzeydeki tüm haberlerin, duyuruların, geleceğe yönelik değerlendirmelerin basın yayın organları ya da sosyal medya kanalları üzerinden yapılması durumunda KAP’a da bildirim yapılması gerekir. Bu duyuruların içeriği ve kapsamında çeşitli özel durumlar ve istisnalar bulunur. Örneğin ticari anlaşmaların niteliğine göre büyüklüğünün belirli limitlerin üzerinde olması beklenir. Bu özel durumlar SPK’nın belirlediği şartlar ve tebliği kapsamında  değerlendirilir.

Bu bildirimler sadece şirketleri kapsamaz. MKK ve SPK’da yapmış olduğu düzenlemeleri bildirmek zorundadır.

  • Finansal Tablolar ve Raporlar: SPK’nın belirlediği standartlara uygun şekilde Gelir Tablosu, Finansal durum raporu
  • Özel Durum Açıklamaları: Ticari anlaşmalar, satışlar, yönetim kurulu / genel kurul kararları, belirli limitlerin üzerindeki hisse devirleri, pay satışları vs.
  • Düzenlemeler: Piyasaların işleyişine ilişkin hususlar (veriler, devre kesici gibi uygulamalar, yeni düzenlemeler, işlem kararları vs.)

 

KAP Bildirimlerine nasıl erişilir?

KAP haberlerine www.kap.org.tr adresi üzerinden ulaşarak ilgili şirketin bildirimleri incelenebilir. KAP duyuruları, internet siteleri, KAP widget’ları veya API hizmetleri aracılığıyla takip edilebilir.

KAP Bildirimi Nasıl Yapılır?

Halka açık şirketler ya da Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi kurumlar düzenlemeleri, uygulamalarını KAP üzerinden açıklamakla yükümlüdür. KAP bildirimleri, ilgili yasal mevzuat kapsamında belirlenen formatlarda imzalı ve onaylı olarak yapılır. KAP haberleri ve yapılan bildirimler html, word, excel veya XML formatında sunulurken bildirimlere ilişkin tüm belgeler (Genel Kurul, Yönetim Kurulu Kararları, Finansal Tablolar, anlaşmalar, sözleşmeler vs.) duyurulara PDF formatında eklenebilir. Yapılan KAP bildirimlerinde belirlenen şablonlar kullanılır ve bu sayede sayesinde asgari unsurlar yerine getirilirken bir standart oluşturulur. KAP bildirimi yapması gereken şirketler ya da kurumlar için MKK tarafından kurulan e-posta sistemi mesai saatleri içerisinde kapsamlı danışmanlık desteği sunar. İletilen bildirimlerin standartlara uygunluğu ve geçerliliği kontrol edildikten sonra MKK’nın ilgili birimlerince onaylanır ve online platform üzerinden 7/24 tüm paydaşlara sunulur.

KAP'a bildirim zorunlu mu?

SPK'nin ilgili yasal mevzuatları gereği, KAP üzerinden duyurulması gereken konuların kamuoyu ile paylaşılmaması durumunda sorumlu şirketlere cezai işlem uygulanır. Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler yatırımcıları ilgilendiren içsel bilgilerini, genel bilgileri, sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikleri, geleceğe dair değerlendirmeleri, çıkan haberler ya da söylentilerin doğrulanması veya reddedilmesi gibi durumları KAP üzerinden açıklamakla yükümlüdür.

Sermaye piyasaları ve Borsa İstanbul mevzuatı gereği kamuya açıklanması gereken bildirimlerin yapılmaması, ilgili hisse senedi ya da sermaye piyasası aracına yatırım yapan yatırımcıların zarar etmesine ya da haksız getiri elde etmesine neden olabilir. Bu durumların önüne geçilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili birimleri, şirketlerin bildirimlerini anlık olarak takip eder. Yapılan bildirimlere aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda şirketlere gerekli bildirimler ve uyarılar yapılır. Tebliğ esaslarına aykırı hareket eden, usul hatası yapan ya da belirlenen sürelerde duyuru yapmayan şirketlere idari para cezaları, paylarına ilişkin işlem yasağı vb. yaptırımlar uygulanabilir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda verilen yetkiye dayanarak kurul tarafından çıkarılan tebliğlerde yer alan bildirimlerin yapılması zorunluluğu bulunur. İlgili mevzuatın 128. maddesinin 1. fıkrasına dayanılarak hazırlanmış olan Kamuyu Aydınlatma Formu Tebliği’nde anlatılan usül ve esaslar doğrultusunda şirketlerin halkı ilgili konularda aydınlatması gerekir.

Yorum Bırak