LİKİDİTE RİSKİ NEDİR?

Likidite riski, bir varlığın veya finansal enstrümanın istenildiğinde veya beklenildiği gibi nakde dönüştürülebilirliğinin veya alınıp satılabilirliğinin azalma riskidir. Bu risk, likiditenin azalması veya piyasada likidite krizlerinin meydana gelmesi durumunda ortaya çıkar.

Likidite riskinin bazı örnekleri şunlardır:

1. Varlıkta Likidite Riski: Bir varlığın piyasa koşulları veya işletmenin finansal durumu nedeniyle satılamaması veya nakde dönüştürülememesi durumunda, varlıkta likidite riski ortaya çıkar. Bu durumda, varlığın satışı için uygun bir alıcı bulunamayabilir veya satış fiyatı normal piyasa koşullarında beklenenden daha düşük olabilir.

2. Piyasa Likidite Riski: Piyasa likidite riski, bir piyasanın genel likidite seviyesinin azalması veya dalgalanması durumunda ortaya çıkar. Piyasa likiditesindeki ani düşüşler, varlıkların satışı için uygun alıcı bulunmasını zorlaştırabilir veya varlık fiyatlarında belirsizliklere neden olabilir.

3. Operasyonel Likidite Riski: Operasyonel likidite riski, bir işletmenin günlük işleyişi için gerekli olan likidite miktarının yetersiz olması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda, işletme beklenmedik harcamaları veya finansal taahhütleri karşılamakta zorlanabilir.

4. Finansal Krizler ve Stres Testleri: Finansal krizler veya stres testleri sırasında, piyasalardaki likidite hızla azalabilir ve finansal kuruluşlar veya işletmeler likidite sıkıntısı yaşayabilir. Bu durumda, işletmeler veya kuruluşlar normal işleyişlerini sürdürmekte zorlanabilir veya iflas riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

Likidite riski, finansal yönetimde önemli bir faktördür ve işletmelerin, yatırımcıların ve finansal kuruluşların stratejik planlamasında dikkate alınması gereken bir risk türüdür. Bu riski yönetmek için çeşitli likidite yönetimi stratejileri kullanılır, bu stratejiler likiditeyi artırmaya, riskleri azaltmaya veya likidite krizlerinden korunmaya yöneliktir.

Yorum Bırak