LOT NEDİR?

Lot terimini en basit ifadesiyle “pay” şeklinde anlamlandırmak mümkündür. Yatırımcılar sermaye piyasalarındaki finansal araçları bu pay birimiyle alıp satar. Kavram, temelde işlem hacmi veya pozisyon büyüklüğünü ifade eder.

Terim, borsa piyasalarında hisse payının karşılığı olan değerin birimi olarak kullanılır. Piyasalarda alıp satılan hisse senetlerinin her biri, bir nominal değerle fiyatlandırılır. Senedin adedini tanımlayan birim, o hissenin lotudur.

Forex piyasasında ise terimin daha geniş ve değişken bir tanımı vardır. Her emtianın farklı büyüklükleri lot üzerinden ifade edilir. Başka bir deyişle yatırımcıların Forex piyasası üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerde pozisyon büyüklüğünü göstermek için kullanılır.

Yorum Bırak