NOMİNAL DEĞER NEDİR?

Nominal değer, bir varlığın veya finansal aracın üzerinde yazılı olan veya belirtilen fiyatıdır. Bu fiyat, genellikle bir para birimi cinsinden ifade edilir ve belirli bir tarihte veya işlemde o varlığın değerini temsil eder.

Nominal değer, bir varlığın gerçek piyasa değeri veya fiyatı değildir; bunun yerine, varlığın çıkarıldığı zaman belirlenen veya anlaşılan fiyattır. Nominal değer, hisse senedi, tahvil, bono gibi finansal araçlarda bulunabilir.

Örnekler:

1. Hisse Senedi: Bir şirketin hisse senetlerinde nominal değer, hisse başına belirli bir miktar para birimi olarak ifade edilir. Bu nominal değer, hisse senetlerinin çıkarıldığı zamandaki değeridir ve hisse senedi piyasa değeri ile aynı olmayabilir.

2. Tahvil ve Bono: Bir tahvil veya bononun nominal değeri, tahvilin çıkarıldığı anda belirlenen ve yatırımcıya vadedildiğinde ödenecek olan ana para miktarını ifade eder. Bu nominal değer, tahvilin vadesi boyunca sabit kalır ve faiz ödemeleri nominal değere göre hesaplanır.

Nominal değer, varlığın gerçek piyasa değeri veya fiyatı ile karıştırılmamalıdır. Gerçek piyasa değeri, varlığın piyasa koşullarına göre belirlenen fiyatıdır ve nominal değer genellikle bu fiyattan farklı olabilir. Nominal değer, genellikle yatırım ürünlerinin belirlenmesi ve işlem süreçlerinde kullanılır.

Yorum Bırak