ÖDENMİŞ SERMAYE NEDİR?

Ödenmiş sermaye, bir şirketin sahip olduğu ve şirketin faaliyetlerini sürdürmek için kullandığı toplam sermayenin gerçekten ödenmiş olan kısmını ifade eder. Şirket ortakları şirket sermayesi olarak belirlenen rakamın bir kısmını nakit olarak ödemek zorundadırlar. Satılan hisse senetleri için yatırımcıların ödediği rakam da bu sermayeye dahildir. Bir şirketin sermayesi, genellikle hisse senetlerinin nominal değeri olarak ifade edilir. Ödenmiş sermaye, hisse senetlerinin satışı sırasında şirket tarafından toplanan nakit miktarını temsil eder.

Şirketin ödenmiş sermayesi, hisse senetlerinin nominal değerine eşit olabilir veya nominal değerden farklı olabilir. Hisse senetlerinin nominal değeri, hisse başına sabit bir değeri ifade ederken, hisse senetlerinin piyasa değeri piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli olarak değişir. Ödenmiş sermaye, şirketin sermayesinin yapılandırılmasında ve finansal durumunun değerlendirilmesinde önemli bir gösterge olarak kullanılır.

Yorum Bırak